Structura anului universitar 2013-2014

Contact


    Ultimele ştiri
Ultima actualizare: 24 Februarie 2014

Stimati studenti. Va  rugam sa intrati la sectiunea Studenti pt. a fi informati asupra BURSELOR Sem II. an univ. 2013-2014!!


 S-au publicat:

Plan Strategic FRMM 2012-2016       Plan operational FRMM pe 2013       Anexa Plan Operational FRMM 2012-2013

RAPORT PRIVIND ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI LA
FACULTATEA DE RESURSE MINERALE SI MEDIU

Raportul anual FRMM 2012       Planul operativ FRMM 2012       Anexa Plan operational FRMM 2012


 

PREZENTARE
Misiunea FRMM se incadrează in misiunea UTCN din Carta UTCN aprobată și asumată de intreaga comunitate academică. Astfel, misiunea noastră este aceea de a dezvolta valoarea in oameni, procese si produse. In acest sens, la nivelul facultății ne revine misiunea de a realiza la un inalt nivel de calitate, activitați de invățământ superior si cercetare știintifică avansată in domeniile specifice, pentru a răspunde necesităților dezvoltarii intelectuale, profesionale și sociale ale individului și progresului societății românești.
Astfel, FRMM are ca misiune oferirea si realizarea de programe de studii la nivel de licență, masterat in domeniile Ingineria resurselor, Ingineria și Știința mediului, Inginerie civilă, Ingineria materialelor, Inginerie geodezică și Mine, petrol și gaze. In aceleași domenii facultatea va oferi programe de educație permanentă, cercetare știinfică, inovare și dezvoltare tehnologică.
Acestea se vor realiza la un inalt standard de calitate, racordate la contextul nalional și internațional, pentru a contribui la dezvoltarea intelectuală, socială și profesională a persoanelor, pentru ridicarea prestigiului corpului academic din universitate, pentru imbogățirea economică și culturală a comunității locale și a regiunii de Nord Vest a României și integrarea la nivel european și internalional in activitatea de invățământ superior și de cercetare șiințifică.

SCURT ISTORIC
Ca o recunoaştere a meritelor învăţământului minier din zonă şi a necesităţilor industriale, se înfiinţează Institutul de Subingineri Baia Mare, sub patronajul Institutului Politehnic din Cluj Napoca în 1969.
Evoluţia rapidă a învăţământului superior din Baia Mare a fost urmată, în mod firesc, de întemeierea, la 1. octombrie 1974, a Institutului de Învăţământ Superior, cu două facultăţi: Facultatea de Învăţământ Pedagogic şi Facultatea de Învăţământ Tehnic, cu 4 specializări: Mine, Electromecanică Tehnologică Minieră, Metalurgie Neferoasă şi Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, pregătind subingineri la cursuri de zi şi seral. La 1. octombrie 1984, Institutul de Învăţământ Superior din Baia Mare revine sub patronajul Institutului Politehnic din Cluj Napoca sub denumirea de Institutul de Subingineri.
În 1990 Institutul se Subingineri revine la vechea denumire de Institutul de Învăţământ Superior din Baia Mare, care prin Hotărâre de Guvern se transformă în Universitatea Baia Mare, iar în 1996 primeşte denumirea de Universitatea de Nord.
Având în vedere activitatea minieră din Maramureş şi din judeţele limitrofe se înfiinţează în cadrul Universităţii Baia Mare, Facultatea de Mine (1990-1996), apoi denumirea ei devine Facultatea de Mine şi Metalurgie (1996-2001), iar apoi devine Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu (2002-prezent).

MISIUNE SI OBIECTIVE
Misiunea didactică este orientată spre pregătirea de viitori ingineri licenţiaţi în domeniile: Ingineria Mediului cu specializările Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie şi Ingineria Valorificării Deşeurilor; Mine Petrol şi Gaze cu specializările Inginerie Minieră şi Prepararea Substanţelor Minerale Utile; Ingineria Materialelor cu specializarea Ingineria Procesării Materialelor; Inginerie Civilă cu specializarea Construcţii Civile, Industriale şi Agricole; Inginerie Geodezică cu specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru şi specialişti cu studii superioare în domeniul Ştiinţei Mediului cu specializarea Ştiinţa Mediului.

Misiunea de cercetare ştiinţifică a facultăţii constă în valorificarea potenţialului ştiinţific pe care-l reprezintă cadrele didactice ale facultăţii. Aceasta se realizează prin activitatea de cercetare ştiinţifică şi de publicare, prin prezentarea rezultatelor cercetării şi experienţei ştiinţifice acumulate. Rezultatele acestor cercetări sunt valorificate prin publicare, prin prezentare în cadrul manifestărilor ştiinţifice din ţară şi străinătate şi prin publicarea în reviste recunoscute de CNCSIS. Publicarea unor manuale, cursuri, cărţi de specialitate, îndrumătoare, reprezintă o parte din misiunea de a face cunoscute rezultatele cercetărilor ştiinţifice individuale. şi de grup din cadrul facultăţii.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player