Ultima actualizare: 03 Septembrie 2014


Programare restante 01-07 Septembrie 2014


Proces verbal final de selectie a studentilor care vor beneficia de locuri  in Programul National “Tabere Studentesti” in anul 2014


Programare Examene 10-29 Iunie 2014


 

A II-a ediție a Programului de Internship la nivelul administrației publice centrale

Guvernul României a lansat a doua ediție a Programului de Internship la nivelul administrației publice centrale. Ca și în cazul ediției precedente, pe parcursul a două luni (15 iulie-15 septembrie), candidații selectați vor participa la activitățile desfășurate la Cancelaria Prim-Ministrului și la Secretariatul General al Guvernului. O noutate a acestui an o reprezintă extinderea programului de Internship la nivelul tuturor ministerelor și departamentelor din cadrul Executivului. Astfel, anul acesta, studenții și tinerii absolvenți pot opta pentru peste 170 de poziții de stagiar disponibile.

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții generale: să dețină cetățenia română; să aibă cel mult 24 de ani la momentul debutului programului (15 iulie 2014); să fie studenți ori tineri absolvenți ai programelor universitare de licență; să cunoască bine cel puțin o limbă străină de circulație internațională; să aibă cunoștințe de bază în domeniul IT. Acestora li se adaugă condițiile specifice descrise de fiecare minister și departament. Candidaturile vor fi depuse exclusiv online, termenul limită pentru depunerea acestora fiind 31 mai 2014. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina oficială a Programului de Internship – http://internship.gov.ro.

Pe această cale vă adresăm solicitarea cordială de a promova acest program dedicat tinerilor către studenții și absolvenții dumneavoastră prin intermediul paginii oficiale de Internet a instituției, a profilelor pe rețelele sociale (Facebook, Twitter, Google+ ș.a.), a grupurilor de discuții (forum, Yahoo! Groups, Google Groups etc.), pe calea asociațiilor studențești care activează aferent instituției, precum și prin intermediul oricăror alte canale de comunicare aflate la dispoziția dumneavoastră. Scopul nostru în acest program este capacitarea tinerilor care dovedesc o dorință reală de a schimba România și, în acest sens, ne bazăm pe calitatea dumneavoastră de vector de influență pentru atragerea unui număr cât mai semnificativ de candidați.

Vă rog să agreați expresia înaltei mele considerații.

Cristian Botan (drd.)
consilier – Cancelaria Prim-Ministrului României
Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, București, România
Web:
http://www.cristianbotan.ro
Mail: cristian.botan@gov.ro | contact@cristianbotan.ro


Aici se pot vedea mediile pe Sem. I an univ. 2013-2014


Stimati studenti. Va  informam asupra BURSELOR SEM. II. an univ. 2013-2014

Regulament BURSE STUDENTI , Cerinte BURSE, cat si Cerere bursa sociala. TERMEN DE DEPUNERE ACTE: 10 MARTIE 2014, ORA 14.


În atenţia studenţilor din anii II de studiu

În vederea efectuării bilanţului, toţi studenţii anilor II de studiu sunt rugaţi sa se prezinte la cabinetul medical studenţesc (str. Ion Slavici, nr.1B)
Obligatii de promovare ale anilor de studiu 2013 - 2014

Licenta

Master

Stiinta Mediului

Masuratori Terestre si Cadastru

Inginerie Miniera

Ingineria Valorificarii Deseurilor

Ingineria si Protectia Mediului in Industrie

Ingineria Procesarii Materialelor

Constructii Civile, Industriale si Agricole

Securitatea si Reabilitarea Perimetrelor Miniere

Evaluarea Impactului si Riscului pentru Mediu

Proiectarea Avansata a Structurilor din Lemn si Metal

Planuri de Invatamant 2013 - 2014

Stiinta Mediului

Masuratori Terestre si Cadastru

Inginerie Miniera

Ingineria Valorificarii Deseurilor

Ingineria si Protectia Mediului in Industrie

Ingineria Procesarii Materialelor

Constructii Civile, Industriale si Agricole

Securitatea si Reabilitarea Perimetrelor Miniere

Evaluarea Impactului si Riscului pentru Mediu

Proiectarea Avansata a Structurilor din Lemn si Metal

 


 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerSECŢIUNEA: INGINERIA MEDIULUI

Anunt Ing. Mediului

 

SECŢIUNEA: INGINERIE MINIERĂ & PREPARAREA SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE
IM-PSMU

BIROUL secţiunii:

Prof. univ. dr. ing. Vasile OROS - presedinte
Conf. dr. ing. Mirela COMAN - membru
Conf. dr. ing Dorina BACIU - membru
Conf. dr. ing. Mihaela PODARIU - membru
Şef lucrări dr. ing. Irina SMICAL - membru
Ing. masterand Monica NEMETI
-anul II EIRM

1. Impactul încălzirii globale asupra mediului şi sănătăţii umane. Studenti: Marcela Hreniuc, Razvan Ropotoaia, Alexandru Tomele. Coordonator: Ş.l.dr. ing. Irina Smical
2. Mediul forestier – factor de atenuare a schimbărilor climatice. Student: Raluca Savuş. Coordonator: Ş.l.dr. ing. Irina Smical
3. Studii privind impactul deteriorării stratului de ozon asupra mediului şi a sănătăţii umane. Studenti: Roxana Babiciu şi Diana Orosz
Coordonator: Ş.l.dr. ing. Irina Smical.
4. Studii privind utilizarea energiilor regenerabile în judeţul Maramureş. Student: Ramona Vlad. Coordonator: Ş.l.dr. ing. Irina Smical.
5. Studii privind evaluarea adecvată în perimetrul carierei de andezit „Arşiţa” din localitatea Huta Certeze, judeţul Satu-Mare. Student: Monica Nemeti. Coordonatori: Prof.univ.dr. ing. Vasile Oros, Ş.l. dr. ing. Irina Smical.
6. Accidente nucleare. Student: Ramona Cetăţian. Coordonator: Conf.univ.dr. ing. Mihaela Podariu
7. Posibilităţi de valorificare prin compostare a deşeurilor vegetale stradale din municipiul Baia Mare. Studenti: Anuţa Bohotici, Mărioara Bohotici. Coordonator: Ş.l.dr. ing. Irina Smical.
8. Impactul deşeurilor cu conţinut de azbest asupra mediului şi sănătăţii umane. Studenti: Diana Orosz şi Roxana Babiciu. Coordonator: Ş.l.dr. ing. Irina Smical
9. Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului în România. Monitorizarea pulberilor în suspensie PM 10 şi PM 2,5. Studenti: Ioana Danciu şi Bogdan Breban. Coordonator: Ş.l. dr. ing. Valeria Brezoczki
10. Studii privind poluarea cu particule solide în judeţul Maramureş şi influenţa acestora asupra mediului şi sănătăţii umane. Studenti: Alexandru Tomele, Razvan Ropotoaia şi Marcela Hreniuc. Coordonator: Ş.l.dr. ing. Irina Smical.
11. Diversitatea herpetofaunei în Platoul Vulcanic Igniş. Student: Daniel Purcaru. Coordonator: Conf.univ.dr.ing. Monica Marian.
12. Reducerea poluării mediului prin aplicarea unor metode eficiente de tratare a DEEE-urilor. Studiu de caz: SC Epitera SRL. Student: Monica Telcean. Coordonator: Ş.l.dr. ing. Irina Smical.
13. Reducerea poluării mediului în judeţul Maramureş prin aplicarea unui management eficient al VSU. Studenti: Răzvan Ropotoaia, Marcela Hreniuc şi Alexanru Tomele. Coordonator: Ş.l.dr. ing. Irina Smical.
14. Studii privind valorificarea sustenabilă a anvelopelor uzate. Studenti: Răzvan Ropotoaia şi Mădălina Pop. Coordonator: Ş.l.dr. ing. Irina Smical.
15. Deşeurile de baterii şi acumulatori – sursă de poluare cu metale grele. Student: Georgiana Mureşan. Coordonator: Ş.l.dr. ing. Irina Smical.
16. Colectarea selectivă – obligaţie sau datorie. Student: Ramona Vlad. Coordonator: Ş.l.dr. ing. Irina Smical

Aici se poate citi un articol aparut in ziarul local ”Graiul Maramuresului” - versiunea electronica.

BIROUL secţiunii:
Prof. dr. ing. Bud Ioan– Director Departament  - preşedinte
Conf. dr. ing. Pasca Iosif – membru
Șef lucr. dr. ing. Gușat Dorel – membru
Șef lucr. dr. ing. Brezoczki Valeria – membru
Asist. Drd. ing. Toma Dănuț - membru
Prof. dr. ing. Băncilă Nicolae - invitat
Student: Hereș Vasile – Anul III IM

1. Resurse energetice neconvenționale. Student: Bud Adina - Anul III IM. Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Bud Ioan
2. Modelare în Rhinoceneros 3D (RHINO). Student: Hereș Vasile - Anul III IM. Coordonator: Șef lucr. dr.ing Gușat Dorel
3. Gaze toxice din subteran
. Student: Fogel Andrei -  Anul III IM. Coordonator: Șef lucr. dr.ing Gușat Dorel
4. Incendii de mină. Student: Fogel Erika - Anul III IM. Coordonator: Șef lucr. dr.ing Gușat Dorel
5. Stabilitatea unui taluz de gresie utilizând programul FLAC. Masterand: Pop Cătălina   - Anul I  SRPM. Coordonator: Șef lucr. dr.ing Gușat Dorel
6. Modelarea în discontinuum (UDEC) a unui bloc cheie.
Masterand: Pop Cătălina, Molnar Romulus - Anul I  SRPM. Coordonator: Șef lucr. dr.ing Gușat Dorel
7. Fluxuri tehnologice uzinale de procesare a minereurilor Pb-Zn
. Studenţi: Ungur Mircea, Maran Ioan - Anul IV PSMU. Coordonator: Șef lucr. dr.ing. Brezoczki Valeria
8. Analiza tehnică a stației de concasare a andezitului în perimetrul minier Colbu. Student: Sibianu Paul- Anul IV PSMU. Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Bud Ioan
9. Pregătirea minereului cuprifer oxidat pentru leșiere la uzina CARMEN BAJO din Chilei. Student: Ardelean Răzvan - Anul IV PSMU. Coordonator: Conf. dr. ing. Filip Gabriela
10. Evaluarea posibilităților de valorificare a metalelor din Iazul Central Tăuți. Masterand: Lihet Monica - Anul II  SRPM. Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Bud Ioan
11. Strategii de reabilitare a arealelor miniere din cadrul bazinului Baraolt. Masterand: Pop Lăcrămioara - Anul II  SRPM. Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Bud Ioan
12. Impactul utilizării explozivilor asupra atmosferei. Masterand: Andriciuc Leontina - Anul II  SRPM. Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Bud Ioan
13. Exploatarea agregatelor granulare în balastira Lipău Nord Satu Mare. Masterand:  Pop Mihai Cristian- Anul II  SRPM. Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Pașca Iosif
14. Metode de exploatare a andezitului în cariera Seini. Masterand:  Buta Victor - Anul II  SRPM. Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Pașca Iosif
15. Exploatarea andezitului în cariera Păușeni județul Arad. Masterand: Kiraly Csaba Ioan  - Anul II  SRPM. Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Pașca Iosif
16. Analiza comparativa in continuum a tensiunilor induse pe contur functie de profilul unei galerii. Studenți: Iosif Andreea, Fogel Andrei - Anul III IM. Coordonator: Șef lucr. dr. ing Gușat Dorel

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


 

Sistem pentru Managementul Activităţii Studenţilor şi Raportare