Ingineria şi Protecţia Mediului în industrie - 4 ani, acreditată (Domeniul: Ingineria Mediului)

Ingineria Valorificării Deşeurilor - 4 ani, acreditată (Domeniul: Ingineria Mediului)

Ştiinţa Mediului - 3 ani, acreditată (Domeniul: Ştiinţa Mediului) http://sm.ubm.ro (site propriu)

Construcţii Civile, Industriale şi Agricole - 4 ani, acreditată (Domeniul: Inginerie Civilă), http://ccia.ubm.ro (site propriu)

Măsurători Terestre şi Cadastru - 4 ani, acreditată (Domeniul: Inginerie Geodezică)

Inginerie Minieră - 4 ani, acreditată (Domeniul: Mine, Petrol, Gaze)

Prepararea Substanţelor Minerale Utile - 4 ani, acreditată (Domeniul: Mine, Petrol, Gaze)

Ingineria Procesării Materialelor - 4 ani, acreditată (Domeniul: Ingineria Materialelor)http://ipm.ubm.ro (site propriu)