Sistem pentru Managementul Activităţii Studenţilor şi Raportare

        În Universitatea de Nord din Baia Mare s-a implementat sistemul informatic SMART - Sistem pentru Managementul Activităţii Studenţilor şi Raportare.
        Pe lângă multe facilităţi oferite secretariatelor facultăţilor, sistemul permite accesul studenţilor la date care îi privesc în mod direct: obligaţii de studiu, rezultate obţinute, modul de finanţare (buget / taxă), situaţia achitării taxelor (unde este cazul), bursele obţinute etc.
        Accesul studenţilor la acest "secretariat electronic" se face după o autentificare bazată pe datele trecute în bazele de date ale facultăţilor.
OBS. În dialogul de autentificare trebuie folosite caracterele româneşti, unde este cazul.

Conectare SMART