“Studii Aplicative Privind Impactul Eco-Eficient al Utilizării Sistemelor Termice Cu Consum De Energie Regenerabilă In Judeţul Maramureş”, colectiv de cercetare: Irina Smical, Vasile Oros si Ioan Bud. Perioada de derulare 01 martie -01 decembrie 2013.

Parteneri de contract: UTCN – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, respectiv SC IPD-Tech SRL, SC Solarcenter Renerg SRL şi SC Fascyno Impex SRL. Valoare contract 4500 lei.