Planuri de invatamant Dotare laboratoare

 

DEPARTAMENTUL

RESURSE, GEODEZIE ŞI MEDIU

INGINERIE CIVILĂ, INGINERIA MATERIALELOR, ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI

1. Director departament: Prof.univ.dr.ing. Bud Ioan 1. Director departament: Conf.univ.dr.ing. Denuţ Ioan

Membrii departamentului

Dep. RGMDep. RGM

Membrii departamentului

Dep. ICIMSP

2. Prof.univ.dr.ing. Oros Vasile 2. Prof.univ.dr.ing. Filip Văcărescu Daniela
3. Prof.univ.dr.ing. Rădulescu Gheorghe 3. Prof.univ.dr.ing. Damian Gheorghe
4. Conf.univ.dr.ing. Baciu Dorina 4. Prof.univ.dr.ing. Damian Floare
5. Conf.univ.dr.ing. Podariu Mihaela 5. Prof.univ.dr.ing. Hotea Vasile
6. Conf.univ.dr.ing. Duma Simona 6. Conf.univ.dr.ing. Pop Elena
7. Conf.univ.dr.ing. Filip Gabriela 7. Conf.univ.dr.ing. Panţel Victor
8. Conf.univ.dr.ing. Hreniuc-Nivelt Petru 8. Şef lucr.dr.ing. Iepure Gheorghe
9. Conf.univ.dr.ing. Paşca Iosif 9. Şef lucr.dr.ing. Juhasz Jozsef
10. Conf.univ.dr.ing. Kovacs Marinel 10. Şef lucr.dr.ing. Zaharia Gelu
11. Conf.univ.dr.ing. Coman Mirela 11. Şef lucr. dr. ing. Pop Aurica
12. Conf.univ.dr.ing. Fülöp Alexandrina 12. Şef lucr.dr.ing. Danku Gelu
13. Conf.univ.dr.ing. Ştefan Ovidiu 13. Asist.univ.drd.ing. Filip Văcărescu Florin
14. Şef lucr.dr.ing. Bădescu Gabriel 14. Asist.univ.drd.ing. Ţapu Marian
15. Şef lucr.dr.ing. Gușat Dorel 15. Asist.univ.drd.ing. Năsui Daniel
16. Șef lucr.dr.ing. Rădulescu Adrian 16. Prep.univ.drd.ing. Zoicaş Radu
17. Șef lucr.dr.ing. Brezoczki Valeria  
18. Șef lucr.dr.ing. Smical Irina  
19. Șef lucr.dr.ing. Radulescu Virgil Mihai  
20. Asist.univ.drd.ing. Soponar Mihaela  
21. Asist.univ.drd.ing. Stecz Ştefania  
22. Asist.univ.drd.ing. Toma Dănuţ  
23. Asist.univ.drd.ing. Szilagyi Istvan-Botond  
24. Prep.univ.drd.ing. Kollar Lenuţa  
25. Cadru asociat Dr. Ing. Bancila-Afrim Nicolae  
26. Cadru asociat Dr. Ing. Cozma Stefan  

Biroul Departamentului

Biroul Departamentului

   
   

Tehnicieni

Tehnicieni

1. Hotea Lucia 1. Hutira Loredana
2. Lihet Monica  

RAPORT DE ACTIVITATE A CATEDREI  PREPARARE, GEOLOGIE SI INGINERIA MEDIULUI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2008-2009

Plan de cercetare ştiinţifică al catedrei de Preparare, Geologie şi Ingineria Mediului

Conf. univ. dr. ing. Hreniuc-Nivelt PetruConf. univ. dr. ing. Pasca IosifSef lucr. dr. ing. Badescu GabrielTehn. Lihet MonicaAsist. drd. ing. Soponar MihaelaSef lucr. dr. ing. Radulescu AdrianProf. univ. dr. ing. Bancila-Afrim NicolaeProf. univ. dr. ing. Bud Ioan Conf. univ. dr. ing. Duma Simona Sef lucr. dr. ing. Gusat Dorel Prof. univ. dr. ing. Oros Vasile Asist. univ. drd. ing. Toma Danut Asist. univ. drd. ing. Stecz Stefania Sef lucr. dr. ing. Brezoczki Valeria Tehn. Hotea Lucia Secr. Ciaca Secr. Sasaran Mariana Conf. univ. dr. ing. Filip Gabriela Conf. univ. dr. ing. Podariu Mihaela Conf. univ. dr. ing. Baciu Dorina Şef lucr. dr. ing. Pop Aurica Prof.univ.dr.ing. Filip Văcărescu Daniela Conf.univ.dr.ing. Pop Elena Prof. univ. dr. ing. Hotea Vasile Şef lucr.dr.ing. Juhasz Jozsef Şef lucr.dr.ing. Zaharia Gelu Tehn. Hutira Loredana Asist.univ.drd.ing. Filip Văcărescu Florin