Conferinţa Internaţională "Resurse Minerale şi Mediu - Ediţia a II-a" - Circulara II

Buletin ştiinţific al Universităţii de Nord, Seria D: Exploatări Miniere, Prepararea Substanţelor Minerale Utile, Metalurgie Neferoasă, Geologie şi Ingineria Mediului

Raport de cercetare - 2009 - al Facultăţii de Resurse Minerale şi Mediu

PLANUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  AL FACULTĂŢII DE RESURSE MINERALE ŞI MEDIU

Raport de cercetare - 2008 - al Facultăţii de Resurse Minerale şi Mediu